Nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija, Gyvoji gamta


Apie autorių biològinės įvairóvės apsaugà, teisinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą.

 • Nadex bollinger juostos
 • Partnerystė Pagarba žmonėms ir idėjoms '; document.
 • Daugiau informacijos anglų k.
 • Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki metų.
 • Едва .
 • "Без сомнения, она голодна, - решила Николь, поискав взглядом какое-нибудь укрытие.

Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas parengtas neturint šalies biologinės įvairovės studijos, tik apibendrinus ir įvertinus rengiant strategiją turėtus duomenis. Daugumą biologinės įvairovės objektų ir jų buveines vienija kraštovaizdis, Lietuvos teisiniuose dokumentuose Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir kituose kraštovaizdis ir biologinė įvairovė dažnai analizuojami kaip integrali visuma.

nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Daugiausia duomenų turima apie rūšių biologinę įvairovę. Apytiksliais duomenimis, Lietuvoje yra apie 26 tūkst.

nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Apie genetinius išteklius informacijos yra mažiau, nors mokslininkų pastangomis įkurtas Augalų genų bankas, kuris tiria dabartiniam arba būsimam ūkiui reikiamus vidurūšinius taksonus, kuria ir globoja jų kolekcijas. Daug vertingos informacijos gaunama vykdant Valstybinę mokslo programą Genofondas, mokslininkams dalyvaujant tarptautiniuose genofondo tyrimuose.

nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Išskiriamos agrarinės aplinkos, urbanizuotos aplinkos, miškų, pelkių, natūralių pievų, smėlynų ekosistemos, hidroekosistemos ir ruderalinės bendrijos.

Lietuvoje daug padaryta parengiant buveinių klasifikaciją ir išskiriant europinės svarbos buveines.

Medžioklė Saugomos teritorijos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura teritorijos Saugomos teritorijos turi būti saugomos. Šiuo metu saugomose teritorijose gamtinių vertybių teisinė apsauga yra nepakankama ir turi būti kuo greičiau griežtinama. Taip pat turi būti pripažinta, kad ir kompleksinėse saugomose teritorijose reikia tikslingai saugoti gamtines vertybes ir veiksmingai saugoti gamtą, kad vertybių nuolat daugėtų. Nėra kompetentingos institucijos, kuri būtų atsakinga už ES Biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimą visoje šalies teritorijoje. Ši atsakomybė turi būti priskirta vienai iš dabartinių valstybės institucijų arba turi būti įkurta nauja.

Apleistose žemės naudmenose vyksta savaiminė renatūralizacija, didėja vietinių augalų rūšių įvairovė, miškų ir kitų gamtinių teritorijų plotai. Biologinei įvairovei išsaugoti didelę reikšmę turi natūrinė in situ apsauga, kai stengiamasi gyvuosius organizmus, jų bendrijas ir kompleksus bei ekosistemas išsaugoti jų natūraliose buveinėse.

 • Jūrų žvaigždės dvejetainis variantas
 • Поэтому придется _предположить_, что мы ищем нечто особенное, и логическим образом организовать наш поиск.
 • Во-первых, ясно самое главное: распоряжаются здесь именно октопауки, они следят за нами и способны понимать наши разговоры.
 • Все ваши разлюбезные дружки-октопауки останутся живы, если сами не нападут.
 • Мы, старики, очень эмоциональны, - объяснила .
 • Но Николь все еще глядела на бесконечные огоньки, окружавшие .

Šiam tikslui steigiamos saugomos teritorijos rezervatai, draustiniai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, kitų kategorijų ir savivaldybių steigiamos saugomos teritorijos, Natura tinklas.

Svarbu biologinę įvairovę išsaugoti ne vien saugomose, bet ir ūkinėse, rekreacinėse teritorijose.

nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Žinoma, tais atvejais, kai dėl kurių nacionalinė biologinės įvairovės išsaugojimo strategija priežasčių biologinės įvairovės negalima išsaugoti natūraliose buveinėse, naudojamos dirbtinės išsaugojimo ex situ priemonės. Joms priskiriami botanikos ir zoologijos sodai, augalų, zoologinės ir mikologinės mikroorganizmų kolekcijos.

Juknys, R. Baubinas, J. Čepinskis ir kt. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija Vilnius

Pažinimo voratinklis: Seniausi pasaulio gyventojai – ropliai (Violeta Lazarevičienė)